Bewindvoering

Bewindvoering

Kun je door omstandigheden niet goed voor je eigen geld zorgen? Bijvoorbeeld omdat je ziek bent? Dan kan beschermingsbewind je hierbij helpen. Een bewindvoerder helpt je en beschermt jouw geld en goederen. Jouw geldzaken worden (tijdelijk) overgenomen zodat alles op een rijtje gezet kan worden. Onze ervaren bewindvoerder zorgt dat jouw vaste lasten worden betaald. Ook voorkomt hij dat nieuwe schulden worden gemaakt.

Soms is het moeilijk om de financiële huishouding op orde te krijgen of te houden.
Dan kan een bewindvoerder daarbij helpen. Je geeft jouw geldzaken uit handen zodat jouw geld wordt beschermd. Dat klinkt spannend, dat begrijpen wij. Maar uiteindelijk helpen we je bij jouw geldzaken. En dit doen we altijd zoveel mogelijk in overleg met jou.


Om in aanmerking te komen voor beschermingsbewind vragen we dit voor je aan bij de rechtbank. De kantonrechter beoordeelt de situatie en bepaalt of je gebruik kan maken van de hulp van een bewindvoerder.

De kantonrechter spreekt het bewind uit. Vanaf dat moment sta je officieel onder bewind. De bewindvoerder neemt dan de verantwoordelijkheid over jouw geld over. Natuurlijk zoveel mogelijk in overleg met jou.

Voor de dagelijkse uitgaven krijg je een leefgeldrekening op jouw eigen naam. De bewindvoerder zorgt ervoor dat op vaste momenten geld op de rekening wordt gestort. De bewindvoerder laat jaarlijks aan jou en aan de rechtbank zien welke inkomsten en uitgaven er zijn geweest.


Wat doet een bewindvoerder?

 • Zorgen dat alle inkomsten op de beheerrekening binnen komen;
 • Betalen van de vaste lasten (huur, gas, water, energie, ziektekosten) en huishoudgeld;
 • Aanvragen bewind en aanwezig zijn op de zitting onder bewindstelling;
 • Maken van een budgetplan (overzicht inkomsten en uitgaven), in kaart brengen vermogen, schulden en vorderingen, beschrijven inboedel;
 • In geval van schulden, samen met cliënt zoeken naar een oplossing;
 • Zorgdragen dat alle inkomsten op de beheerrekening binnenkomen;
 • Het regelen van de financiële huishouding, inclusief belastingaangifte box 1;
 • Aanvragen van kwijtschelding van heffingen (indien van toepassing), aanvragen (bijzondere) bijstand en huur/ zorgtoeslag en het voldoen van betalingen vaste lasten ed.;
 • Andere gebruikelijke handelingen m.b.t. de onder bewind gestelde goederen;
 • Regelmatig contact hebben met cliënt, binnen redelijke grenzen –spreekuurcontact;
 • Naar zitting kantonrechter (bij rolzittingen);
 • Maken van de jaarlijkse rekening en verantwoording.

 

De bewindvoerder mag de volgende zaken niet voor je regelen:

 • Het aanvragen van een identiteitskaart of paspoort;
 • Het inschrijven in de basisadministratie van uw gemeente;
 • Het aanmelden bij het UWV WERKbedrijf;
 • Het aanvragen van een DigiD;
 • Het aanleveren van medische gegevens;
 • Het in- of uitschrijven bij het zorgkantoor;
 • Het aanschrijven van fondsen;
 • Het zoeken van woningruimte of een betaalde baan;
 • Het aanvragen van bijzondere bijstand onder volmacht (Gemeenten verlenen in de regel geen bijzondere bijstand onder volmacht);
 • Het aanvragen van bijzondere bijstand als de benodigde gegevens niet bij Exquis Bewindvoering worden aangeleverd;
 • Voorkomen dat er beslag gelegd wordt op goederen of inkomen van de cliënt. Wij kunnen alleen controleren of beslagleggers zich aan de regels houden en hierop actie ondernemen.