Verwijzers

Maak kennis met Exquis Bewindvoering


Financiële zaken kunnen soms lastig zijn. Dat weten we als geen ander. Wij bieden beschermingsbewind, budgetbeheer en budgetcoaching aan en behartigen en beheren financiële zaken. We zijn snel, transparant en staan voor kwaliteit. Bij ons geldt afspraak = afspraak. Omdat we heel goed weten waar we over praten, kunnen we snel actie ondernemen en voorkomen we zoveel mogelijk schulden.


Merk je dat het voor iemand lastig is om de eindjes aan elkaar te knopen, om de rekeningen op tijd te betalen en dat er geldzorgen zijn? Pak deze signalen op en stuur hem door voor de juiste hulp. Exquis Bewindvoering helpt mensen met geldzorgen het overzicht weer terug te krijgen en te voorkomen dat eventuele schulden zich opstapelen.


Exquis Bewindvoering kan met budgetcoaching of budgetbeheer en eventueel met bewindvoering zorgen voor rust aan het financiële front. En hier geldt: hoe eerder, hoe beter. Tijdige en goede hulp kan veel problemen én kosten voorkomen. Als verwijzer kun je hieraan bijdragen. Tijdens het contact merk je wellicht dat een huurder niet alleen moeite heeft met het op tijd betalen van zijn huur, maar ook met de andere vaste lasten. Of als zorg- en hulpverlener merk je dat geldzorgen de cliënt boven het hoofd groeien en verder herstel in de weg staan. En wat te denken van de werknemer die stress heeft, omdat hij zijn rekeningen niet meer kan betalen en hierdoor ook zijn functie lastig kan uitvoeren? Als verwijzer vervul je een belangrijke rol om de cliënt weer financieel gezond te krijgen.


Snel de juiste hulp
1,4 miljoen mensen in Nederland hebben schulden of geldzorgen. Een groot deel van deze groep verdwaalt in het web van hulpverlening. Terwijl tijdige en goede hulp zo belangrijk is in het voorkomen van nóg meer schulden. Help jij ze mee op de goede weg?


Wat doet Exquis Bewindvoering?
Exquis Bewindvoering helpt bij het voorkomen en oplossen van nieuwe schulden. Dat doen we door:

Bent u werkgever?


Uit onderzoek weten we dat veel werkgevers medewerkers in dienst hebben met financiële zorgen én dat deze groep voor een behoorlijk risico zorgt. Nibud heeft berekend dat een medewerker met financiële zorgen een werkgever € 13.000 per jaar kost. Deze hoge kosten zijn vaak te voorkomen door tijdig hulp in te roepen. Exquis kan met budgetcoaching of budgetbeheer en eventueel met bewindvoering zorgen voor rust aan het financiële front zodat een medewerker zich weer volledig op het werk kan concentreren.

Wat kan Exquis Bewindvoering bijvoorbeeld betekenen? 


  • hulp bieden aan medewerkers
  • trainen van HR-medewerkers en teamleiders

Wat kan Exquis Bewindvoering bijvoorbeeld betekenen?


  • hulp bieden aan een klant
  • met het vaste lasten pakket worden de vaste lasten als eerste betaald

Bent u verhuurder of leverancier van andere vaste lasten?


Mensen met schulden hebben vaak moeite met het (op tijd) betalen van de vaste lasten zoals huur, energie, water en verzekeringen. En als mensen al moeite hebben met het betalen van de vaste lasten maken incassokosten en eventueel zelfs een afsluiting of ontruiming de situatie niet beter.

Bent u hulp- of zorgverlener?


Als zorg- of hulpverlener kan het zijn dat u signaleert dat één van uw cliënten financiële problemen of zelfs schulden heeft. Dit heeft in alle gevallen direct zijn weerslag op het welbevinden van de cliënt. Het is dus zaak niet alleen de zorg- of hulpvraag in te vullen, maar ook te zorgen voor financiële rust. 


Wat kan Exquis Bewindvoering bijvoorbeeld betekenen?


  • zorgt voor rust op financieel gebied
  • stressniveau neemt af waardoor de cliënt beter geholpen kan worden