Budgetbeheer

Budgetbeheer

Soms is het moeilijk om je financiële huishouding op orde te krijgen. Of te houden. Ook kan het zijn dat je niet in aanmerking komt voor beschermingsbewind. Dan kan budgetbeheer een goede optie zijn. Een budgetbeheerder beheert – in overleg met jou – het inkomen en regelt de vaste lasten. Zodat er niet meer uitgegeven kan worden dan er binnenkomt en schulden zich niet opstapelen.


Het kan zijn dat je niet in aanmerking komt voor beschermingsbewind door het besluit van de rechter. Dan kan budgetbeheer een goede optie zijn. Bij budgetbeheer helpen we om inzicht en overzicht te brengen in inkomsten, uitgaven en eventuele schulden.

We hebben 3 pakketten waardoor je in overleg met de budgetbeheerder kan kiezen welke hulp het beste past. We sluiten samen met jou een overeenkomst voor budgetbeheer. Zo weten we allebei precies wat je mag en kan verwachten. In de overeenkomst regelen we dat de budgetbeheerder het inkomen van jou beheert. Natuurlijk doet de budgetbeheerder dit zo veel mogelijk in overleg met jou.


De budgetbeheerder stelt een budgetplan op met daarin de inkomsten en uitgaven. De uitgaven bestaan minimaal uit het betalen van de vaste lasten. Dit is bijvoorbeeld de huur of hypotheek, water, gas, elektriciteit en wettelijk verplichte verzekeringen. In het budgetplan maken we hierover duidelijke afspraken.

Budgetbeheer kan ook een oplossing zijn als de aanvraag voor bewindvoering in gang is gezet, maar je nog op een reactie wacht. In die gevallen gaan we direct aan de slag. Door snel te starten, voorkomen we vaak dat schulden verder oplopen.


Wat doet een budgetbeheerder*?

• Maakt inkomsten, uitgaven en eventuele schulden inzichtelijk en overzichtelijk;
• Beheert inkomen in overleg met jou;
• Stelt een budgetplan op.


*dit is afhankelijk van het gekozen pakket. Lees hier meer over onze pakketten.